Łączniczka K. Murzyn, Z życia partyzanckiego zdjęcie 15