Płonące gospodarstwa w Glichowie - pacyfikacja niemiecka, Z życia partyzanckiego zdjęcie 5