Prawdzic i Lech, Z życia partyzanckiego zdjęcie 12