Odznaka oddziału "Odwet", Z życia partyzanckiego zdjęcie 13