Dr Wojciech Czerwiński, Z życia partyzanckiego zdjęcie 17