Donos na Władysława Banacha (Muzeum AK), Z życia partyzanckiego zdjęcie 18