Sztandar Śmiały (Muzeum AK), Z życia partyzanckiego zdjęcie 19