Sztandar (Muzeum AK), Z życia partyzanckiego zdjęcie 20