Odznaka oddziału "Śmiały", Z życia partyzanckiego zdjęcie 1