Poświęcenie proporca. Na zdjęciu Zbigniew Czerwiński, Z życia partyzanckiego zdjęcie 2